Banner

Annuïteiten hypotheek

VOORDELEN ANNUITEITENHYPOTHEEK NADELEN ANNUITEITENHYPOTHEEK
positiefVaste periodieke lasten
positiefAflossing gegarandeerd
positiefLage netto lasten in het begin
 
negatiefVermogensopbouw niet opneembaar
negatiefPeriodieke netto lasten stijgen
negatiefAfnemend belastingvoordeel

Welke situatie is op u van toepassing?

Gaat u samenwonen? Gezinsuitbreiding? Of moet u verhuizen voor uw nieuwe baan? Welke reden er ook mag zijn; u zoekt een nieuwe woning. De eerste vraag die dan rijst: kopen of huren? Voor een huurwoning betaalt u huur en de woning zal nooit u eigendom worden. Voor een koopwoning betaalt u hypotheekrente en in veel gevallen ook aflossing. Maar wanneer de hypotheekschuld is afgelost, is de woning uw eigendom.

Bovendien kunt u uw koopwoning verbouwen naar eigen wensen en inzicht. Wanneer u een huurwoning heeft, bent u veel beperkter hierin. Het grote financiële voordeel van een koopwoning zit in de hypotheekrenteaftrek. Dit is een belastingmaatregel die de financieringskosten (hypotheekrente) van uw woning belastingaftrekbaar maakt. Dit voordeel treft u niet in een huurwoning: huur is niet belastingaftrekbaar. Wanneer u besluit een koopwoning aan te schaffen en deze te financieren met een hypothecaire lening, kunt u kiezen uit verschillende hypotheken. Laat onze hypotheekspecialist vrijblijvend en kosteloos met u meedenken. De hypotheek die het meest geschikt voor u is, hangt af van uw wensen en uw financiële positie.

Wat is nu eigenlijk een annuïteiten hypotheek?

Een annuïteit is een vast bedrag dat periodiek ontvangen of betaald wordt. Een annuïteiten hypotheek is dus een hypothecaire lening waarvoor u periodiek een vast bedrag betaalt. Dit bedrag bestaat uit hypotheekrente en aflossing van de lening. Maar hoewel het bedrag periodiek gelijk blijft, veranderd de samenstelling hiervan gedurende de looptijd van uw lening. Aan het begin bestaat het bedrag voor een groot deel uit rente, en voor het overige, kleine deel, uit aflossing. Gedurende de looptijd van uw lening, wordt het rentedeel steeds kleiner, en het aflossingsdeel steeds groter. Immers, u begint uw hypotheek vanaf het begin al af te lossen. Daardoor wordt het bedrag waarover de hypotheekrente berekent wordt steeds kleiner, en dus wordt het bedrag dat u aan rente betaalt, ook steeds kleiner. Of dit ook voor u interessant is kan onze hypotheekspecialist gratis en snel en kosteloos met u berekenen.

Maar een annuïteiten hypotheek zou geen annuïteiten hypotheek zijn als het periodieke bedrag (de annuïteit) niet gelijk zou blijven. Daarom gaat uw periode bedrag voor een steeds groter deel uit aflossing bestaan. Zo blijft het periodieke bedrag dat u aan uw hypotheekverstrekker betaalt dus gelijk, maar veranderd door de looptijd heen van samenstelling. Maar let op: dit betekent niet dat uw periodieke netto lasten van uw hypotheek gelijk blijven gedurende de looptijd van de hypothecaire lening. Uw netto lasten nemen periodiek toe, omdat alleen de hypotheekrente belastingaftrekbaar is. En met een annuïteiten hypotheek wordt het rentedeel steeds kleiner, en wordt dus ook de hypotheekrenteaftrek steeds minder. Kort samengevat: het bedrag dat u periodiek aan uw hypotheekverstrekker betaalt blijft gedurende de looptijd van de hypothecaire lening gelijk, maar de netto lasten voor u nemen periodiek steeds iets toe.

Voordelen van een annuïteiten hypotheek

Nadelen van een annuïteitenhypotheek

Meest gunstige hypotheek

Vul hier uw gewenst hypotheekbedrag in

Vergelijk alle hypotheekverstrekkers

Voor wie?

Voor mensen die aan het begin periodiek lage netto lasten wensen, maar naarmate de looptijd (en hun leven) vordert, zich hogere netto lasten kunnen permitteren. Wanneer u nu nog niet zoveel verdient, maar de verwachting heeft dat uw inkomen zal groeien gedurende de looptijd van de hypothecaire lening, is dit wellicht een goede optie voor u. U kunt altijd even contact met onze hypotheekspecialist opnemen om te kijken of het ook voor u een haalbare constructie is.

Een andere optie

Een annuïteiten hypotheek lijkt erg veel op een lineaire hypotheek. Beiden zijn afgelost aan het einde van de looptijd. Lees meer hierover in de rubriek lineaire hypotheek.


Naar de online test