Banner

Hypotheek aflossen


Wel of niet aflossen?

Waneer u een hypotheek wilt kiezen uit de verschillende hypotheekvarianten, zult u al snel merken dat de varianten verschillen in aflossingsmogelijkheden. Er zijn in principe vier mogelijkheden van aflossen:


Wat u zich dus kunt afvragen is ten eerste:


Om deze vragen te beantwoorden is het verstandig de volgende zaken goed te overwegen:

Fiscale aspecten

De fiscale voor- of nadelen van tussentijdse aflossing of aflossing in 1 keer verschillen per persoon omdat vele persoonlijke (financiële) zaken hierin een rol spelen. Uw persoonlijke situatie kunt u doornemen met de hypotheekadviseur. Deze kan voor u de gevolgen van uw mogelijke keuzes op een rijtje zetten. Een belangrijk fiscaal aspect wat wel besproken kan worden in het algemeen is de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrente die u betaald is fiscaal aftrekbaar, waardoor de netto lasten van hypotheekrente lager liggen dan de hypotheekrente op zich. Een voorbeeld: u betaald 5.000,- euro hypotheekrente per jaar. Zonder hypotheekrenteaftrek is de netto last hiervan gewoon 5.000,- euro per jaar. Maar aangezien u de hypotheekrente kunt aftrekken en over dit bedrag dus geen inkomstenbelasting betaald, is de netto last hiervan - aan de hand van de tweede belastingschijf van 42% - maar 2.900,- euro. Het belastingvoordeel is dus het grootst wanneer u gedurende de looptijd van de hypotheek, rente betaald over het hele hypotheekbedrag. U moet dit niet verwarren met lage lasten: het belastingvoordeel is wel maximaal wanneer u niet tussentijds aflost, maar u betaald wel hypotheekrente over het volle hypotheekbedrag. U kunt een hypotheek zonder periodieke aflossing het beste zien als een goedkope lening, maar lenen kost altijd geld. Wanneer u kiest voor een hypotheek met periodieke aflossingen, wordt het bedrag waarover u rente moet betalen steeds kleiner, en wordt het rentebedrag dat u betaald dus steeds kleiner. Hierdoor wordt ook het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek steeds kleiner.

Alternatieven

Wanneer u niet tussentijds aflost op uw hypotheek, houdt u het bedrag dat u normaal gesproken zou betalen aan aflossing in uw zak. U betaalt rente over wat u niet aflost. Eigenlijk houdt u dus geleend geld in uw zak. Maar dan wel heel goedkoop geleend. Dit komt niet alleen door het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek, maar ook door het feit dat de hoogte van de hypotheekrente veel lager ligt dan de rente op andere leningen. Dit verschil kan heel groot zijn: bepaalde (consumptieve) kredieten brengen rentepercentages met zich mee die wel drie keer hoger liggen dan de hypotheekrente. Mocht u dus om wat voor reden dan ook langdurig geld willen lenen, dan is een hypothecaire lening dé lening bij uitstek. Dit schept de volgende mogelijkheid: in plaats van periodieke aflossing te betalen, investeert u dit geld in een project dat een hoger rendement biedt dan u aan netto rentelasten draagt om dit geld te kunnen investeren. U kunt hierbij denken aan een beleggingsportefeuille, maar ook aan een investering in uw eigen bedrijf bijvoorbeeld. Op deze manier is het mogelijk om 'winst' te maken op uw hypothecaire lening. Dit is tevens het uitgangspunt van een aantal hypotheekvarianten zoals bijvoorbeeld de beleggingshypotheek: in plaats van aflossing te betalen, belegd u het aflossingsbedrag. Bedenkt u wel dat u hiermee het risico neemt dat het aflossingsbedrag dat u belegd of geïnvesteerd heeft, deels of geheel verloren kan gaan. Het verschilt per mens welk risico zij hierin willen nemen, evenals het per mens verschilt welke investeringsmogelijkheden zich voordoen. U moet dus zelf bepalen of u een goed alternatief heeft voor het betalen van periodieke aflossing op uw hypotheek.

Renteschommelingen

Wanneer u een hypotheek afsluit, kunt u kiezen uit variabele of vaste rente. Het vastzetten van de hypotheekrente gebeurt in de praktijk meestal voor een bepaalde periode. Hoogstwaarschijnlijk krijgt u dus vroeg of laat te maken met veranderingen in de hypotheekrente. Als u een hypotheek heeft waarbij u gedurende de looptijd hypotheekrente betaald over het volledige hypotheekbedrag, zijn uw periodieke lasten gevoelig voor renteschommelingen. Een kleine verhoging van de rente zorgt al snel voor veel hogere lasten. Een simpel voorbeeld. U betaald 5% hypotheekrente per jaar over de volle hypotheeksom van 250.000,- euro. Dit kost u op jaarbasis 12.500,- euro bruto (dit is dus zonder in acht name van de hypotheekrenteaftrek). Nu stijgt de hypotheekrente met een half procentpunt naar 5,5%. Nu betaald u 13.750,- euro bruto op jaarbasis. De renteverhoging kost u dus 1.250,- bruto meer per jaar. Uiteraard kunnen renteschommelingen ook uitpakken in uw voordeel en om bij het voorbeeld te blijven, u 1.250,- euro bruto per jaar besparen.

Eigen vermogen

Indien u de aflossingvrije hypotheek neemt, wat betekent dat u geen vermogen opbouwt bij de geldverstrekker van de hypotheek, heeft u doorgaans eigen vermogen nodig om een woning te kunnen financieren. U kunt namelijk geen volledige hypotheek op uw woning krijgen omdat u een risico vormt voor de geldverstrekker. Dit risico heeft te maken met het feit dat u geen vermogen opbouwt bij de geldverstrekker, en wanneer u niet meer kunt voldoen aan uw hypothecaire verplichtingen, de geldverstrekker alleen beslag kan leggen op uw huis. Uw huis wordt dan verkocht tegen de executiewaarde. Dit is de waarde van uw woning wanneer deze gedwongen verkocht wordt via een veiling. Bij deze manier van verkopen levert uw woning doorgaans 25% minder op dan de daadwerkelijke waarde, en volgens recentelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit zelfs 37% minder. De geldverstrekker van de hypotheek kan dus met het verkopen van uw woning niet het volledige hypotheekbedrag terugkrijgen; alleen de executiewaarde. Daarom kunt u ook alleen de executiewaarde lenen. Hiermee kunt u dus niet de woning kopen, en zult u eigen vermogen moeten inbrengen om de woning te kunnen financieren.

Heeft u naar aanleiding van deze toelichting nog vragen of wilt u graag een persoonlijk advies over de meeste geschikte hypotheekvariant voor u, vul dan het contactformulier in en de hypotheekadviseur zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.


Naar de online test