Banner

Hypotheeklastenn


(Maand)lasten koopwoning

Wanneer u een hypotheek afsluit, wilt u uiteraard weten hoe hoog de maandlasten zijn en of u die wel daadwerkelijk kunt opbrengen. De geldverstrekker van uw hypotheek zal nooit akkoord gaan met een hypotheek waarvan deze weet dat u de maandlasten niet kunt opbrengen. De geldverstrekker heeft er namelijk baat bij dat u uw hypotheeklasten kunt dragen en uw hypotheek kunt aflossen. Daarbij komt dat verkrijgen en verstrekken van een hypotheek gebonden is aan richtlijnen die worden afgegeven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In principe hoeft u zich dus niet af te vragen of de hypotheek die u voorgesteld wordt wel betaalbaar voor u is. Uiteraard is het hierbij wel van belang dat u eerlijk bent over u financiële positie. Natuurlijk wilt u wel weten wat uw maandlasten zullen zijn alvorens u uw handtekening zet.

De hoogte van de maandlasten hangt uiteraard samen met de hoogte van de hypotheek en vaak ook met uw leeftijd. De samenstelling van de maandlasten verschilt per hypotheekvariant. Voor sommige hypotheken betaald u hypotheekrente en aflossing, voor andere hypotheken betaald u hypotheekrente en verzekeringspremie en zo zijn er tal van hypotheekvarianten die een verschillende samenstelling van de maandlasten hebben, vaak ook met een verschillend fiscaal effect. U kunt over al deze hypotheekvarianten informatie vinden op deze website.

Belastingen op basis van WOZ - waarde

Naast de maandlasten van de hypotheek dient u ook rekening te houden met andere kosten die gepaard gaan met het bezitten van een eigen woning. Denkt u bijvoorbeeld aan de belasting over de WOZ-waarde van uw woning. De WOZ (Waardering Onroerende Zaken) waarde van uw woning wordt bepaald aan de hand van een taxatie die jaarlijks wordt uitgevoerd. De waarde die wordt vastgesteld is de waarde bij verkoop op de peildatum. De verkoopwaarde gaat uit van de staat van de woning 1 jaar later, en dat de woning 'vrij en onbezwaard' kan worden verkocht. Dit betekent dat er geen rekening wordt gehouden met waardeverminderende factoren zoals een verhuursituatie, recht van opstal, of erfpacht. De WOZ - waarde van uw woning wordt gebruikt voor het berekenen van drie verschillende belastingheffingen:

Opstalverzekering

Een opstalverzekering is verplicht voor elke eigenaar van een koopwoning waar een hypotheek op rust. Een opstalverzekering verzekerd u tegen de nadelige gevolgen van brand, storm of inbraak. De woning inclusief de onroerende goederen die bij de woning horen zoals schuttingen, schuurtjes, leidingen en sanitair zijn verzekerd. Uw interieur is dus niet verzekerd; dit valt onder de inboedelverzekering. Er zijn verschillende opstalverzekering mogelijk die verschillende dekkingen bieden. Zo kunt u zich bijvoorbeeld ook verzekeren tegen glasschade, vandalisme, diverse vormen van waterschade en schroei- en smeltschade.

Onderhoud

Uw woning zal gedurende haar bestaan ook onderhoud nodig hebben. U bent niet verplicht hier een voorziening voor te treffen, maar dit wordt u wel aangeraden. De hoogte van deze voorziening kunt u laten afhangen van het type woning en de staat waarin de woning verkeerd.

Zelfstandig ondernemer?

Indien u zelfstandig ondernemer bent dient u er rekening mee te houden dat het hebben van een eigen woning riskanter is dan huren. Sinds 2004 is er geen enkel sociaal vangnet meer waar u aanspraaak op kunt maken mocht u arbeidsongeschikt raken (daarvoor was er de WAZ). U doet er goed aan te overwegen een arbeidsongeschikheidsverzekering te overwegen. Kijk voor premie en (fiscale) uitleg op www.aovcheck.nl


Naar de online test