Banner

Hypotheekrente


Wat is Hypotheekrente?

Hypotheekrente is de rente die u betaalt over uw hypothecaire lening. Doorgaans wordt het rentebedrag maandelijks betaald. De hoogte van de hypotheekrente kan per aanbieder verschillen, maar zal nooit veel verschillen. Dit komt omdat een hypotheek een lening is met een zeer lange looptijd, waardoor zelfs hele kleine renteverschillen grote kostenverschillen betekenen over de looptijd van de hypotheek. Een aanbieder van hypotheken kan dus nooit veel afwijken van zijn concurrenten met de hoogte van de rente, omdat deze anders geen hypotheek meer 'verkoopt'.

Vast of variabele rente

Er zijn verschillende 'soorten' rente, waarvan de meest bekende vormen de vaste en de variabele renten zijn. Bij de meeste hypotheken wordt de hypotheekrente vastgezet voor een bepaald aantal jaren. Dit ligt over het algemeen tussen de 5 en de 20 jaar, waarvan het vastzetten voor 10 jaar het meest voorkomt. Gedurende deze periode betaald u dus elk jaar hetzelfde rentepercentage, ongeacht de marktrente op dat moment. Het kan per periode / jaar verschillen of dit gunstig of ongunstig voor u is. Als u kiest voor variabele rente, dan stijgt en daalt uw rentetarief mee met de marktrente (dagrente), al dan niet met een maximum en minimum. Een maximum en minimum worden aangegeven met de bandbreedte van uw hypotheekrente. Met variabele rente kunnen uw hypotheeklasten zelfs maandelijks veranderen. Een tussenweg tussen vaste en variabele rente is het vastzetten van de rente voor 1 jaar.

Offerterente

Wanneer u een offerte aanvraagt voor een hypotheek (een voorstel van de bank / verzekeraar), dan zal die offerte uiteraard ook de hoogte van de hypotheekrente vermelden. Maar tussen het moment van het uitbrengen van de offerte en het moment dat de officiële hypotheekakte passeert bij de notaris, kan de marktrente veranderd zijn. Er zijn verschillende constructies om hiermee om te gaan, die u van te voren overeenkomt met uw hypotheekaanbieder. Er kan afgesproken worden een dalrente te hanteren: dit betekent dat de laagste rente van kracht wordt op uw hypotheek, of dit nu de offerterente is of de marktrente op dat moment. U kunt ook overeenkomen dat u de dagrente accepteert. In dit geval wordt de marktrente op het moment van passeren bij de notaris van kracht op uw hypotheek. Een andere mogelijkheid is het vastzetten van de offerterente: de hypotheekrente bepaald in de offerte wordt dan altijd van kracht op uw hypotheek, ongeacht de dagrente op het moment van passeren bij de notaris. De mogelijkheden die geboden worden en de voorwaarden die daaraan vastzitten kunnen verschillen per hypotheekverstrekker.

Rentebedenktijd

U hoeft niet altijd van te voren al te bepalen of u de hypotheekrente laat vastzetten en voor hoelang u dit dan wilt doen. U kunt ook beginnen met variabele hypotheekrente en gedurende een periode van 1 of 2 jaar besluiten of, en wanneer u de rente laat vastzetten. Dit heet de rentebedenktijd. De mogelijkheden die u hierin geboden worden kunnen verschillen per hypotheekverstrekker.

Wanneer u een keus moet maken tussen variabele of vaste rente, of welke vorm daartussenin dan ook, is het verstandig rekening te houden met de situatie op de woning- en hypotheekmarkt op dat moment en de verwachtingen voor deze markten voor de toekomst. Informeert u hierover bij de hypotheekadviseur. De hypotheekadviseur kan rekening houden met de ontwikkelingen op de hypotheek- en woningmarkt én de verwachte ontwikkelingen in uw leven bij het zoeken naar de meest geschikte hypotheek voor u.


Naar de online testBekijk ook eens: Goedkoopste hypotheek