Hypotheekverstrekkers

Hypothecaire leningen worden uitgegeven door hypotheekverstrekkers. Een andere, in het gewone spraakgebruik gebruikte, term voor hypotheekverstrekkers is hypotheekgevers. Zij ontlenen een bepaalde som geld aan een hypotheeknemer ter financiering van een onroerend goed. Hypotheekverstrekkers zijn over het algemeen financiële instellingen: banken of verzekeringsagenten.


Een contract tussen hypotheekverstrekker en hypotheeknemer

Een hypothecaire lening is in feite een zakelijk contract tussen een hypotheekverstrekker en een hypotheeknemer. Dat contract wordt vastgelegd in een hypothecaire akte, die wordt opgesteld bij een notaris. In de hypothecaire akte worden alle bijzonderheden van de hypotheeklening bepaald: het ontleende bedrag, het in hypotheek gegeven onroerend goed, de hypotheekvorm, de betrokken partijen, de rente (al dan niet variabel), de aflossingsperiode en de algemene en bijzondere voorwaarden.De rente en de voorwaarden zijn bij elke hypotheekverstrekker verschillend. Het is daarom erg belangrijk dat u, alvorens u een hypotheeklening afsluit, verschillende hypotheekverstrekkers met elkaar vergelijkt.Spraakverwarring

Er heerst nogal wat verwarring over de juiste invulling van de begrippen hypotheeknemer en hypotheekgever. Deze spraakverwarring is te wijten aan de dubbele betekenis van het woord hypotheek.

In het gewone spraakgebruik wordt een hypotheeklening (of hypothecaire lening) vaak kortweg hypotheek genoemd. Hypotheek staat in dit geval dus voor het uitgeleende geldbedrag. In deze context zijn hypotheekverstrekkers, of hypotheekgevers, de financiële instellingen die geld uitlenen aan personen die hun woning wensen te financieren.

Een hypotheek betekent daarnaast ook 'eerste recht van verkoop'. In dit geval slaat het woord hypotheek niet op het geldbedrag dat de woning moet financieren. Hypotheek slaat in dat geval op het eerste recht van verkoop dat de financiële instelling kan uitoefenen als de ontlener het geleende bedrag niet kan terugbetalen. Een gekende uitdrukking in deze context is dat er een hypotheek op het huis rust. Een hypotheek geven betekent in deze zienswijze dat het eerste recht van verkoop van het huis aan een financiële instelling wordt afgestaan.

De termen hypotheekgever en hypotheeknemer kunnen voor nogal wat verwarring zorgen. Daartegenover staat dat de term hypotheekverstrekker in bijna alle gevallen verwijst naar de financiële instelling die de hypothecaire lening aanbiedt. In deze tekst opteren we ervoor om de term hypotheeknemer te interpreteren als een persoon die een hypothecaire lening afsluit bij een hypotheekverstrekker (hypotheekgever).

Geven en nemen

Het afsluiten van een hypotheek houdt voor beide partijen een geven en nemen in:

  • De hypotheekverstrekker ontleent aan de hypotheeknemer een som geld, de hypotheekverstrekker geeft de hypotheeknemer op die manier een kans om het onroerend goed te financieren.

  • In ruil neemt de hypotheekverstrekker een hypotheekrecht op het onroerend goed. Dit houdt in dat de hypotheekverstrekker een eerste recht van verkoop verwerft op het onroerend goed. Een tweede compensatie die de hypotheekverstrekker verwerft is een rente op het geleende bedrag, vast of variabel al naargelang hoe het in de hypotheekakte bepaald werd.

Hypotheekverstrekkers zullen pas een som geld ontlenen als ze zeker zijn dat ze het geld ooit terug kunnen recupereren, via terugbetalingen of via een verkoop van het onroerend goed. Om die zekerheid te garanderen, leggen hypotheekverstrekkers bepaalde voorwaarden op aan potentiële hypotheeknemers: acceptatievoorwaarden.

Acceptatievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een hypothecaire lening, moet een potentiële hypotheeknemer voldoen aan de acceptatievoorwaarden van de hypotheekverstrekker. De acceptatievoorwaarden kunnen ondermeer betrekking hebben op het gezinsinkomen, de waarde van de te financieren woning, de gezondheidstoestand, andere lopende leningen, leeftijd, werksituatie, familiale situatie, strafrechterlijk verleden,...

De acceptatievoorwaarden zijn bij elke hypotheekverstrekker verschillend. U doet er goed aan om het acceptatiebeleid van verschillende hypotheekverstrekkers met elkaar te vergelijken.


Rechten van de hypotheekverstrekker

De hypotheekverstrekker heeft het eerste recht van verkoop op het in pand gegeven onroerend goed. Het is in het belang van de hypotheekverstrekker dat het onroerend goed op een goede manier onderhouden wordt, en beschermd is tegen mogelijke risico's. De meeste hypotheekverstrekkers zullen daarom van de hypotheeknemer eisen dat er bepaalde verzekeringen afgesloten worden, zoals een brandverzekering, en mogelijk ook een levensverzekering.

Informeer u vooraf goed over de verzekeringen die u dient af te sluiten. Mogelijk eist de hypotheekverstrekker dat de verzekeringen bij een bepaalde bank afgesloten worden, en dit zolang de hypothecaire lening loopt.

Wilt u desondanks toch die te hoge hypotheek dan moet u een verklaring ondertekenen dat u de consequenties hiervan niet alleen begrijpt maar ook accepteert. De hypotheekaanbieder legt in dat geval de risico's volledig bij u neer en u moet zich dan terdege afvragen of u dat financiële avontuur wilt aangaan.
Hypotheek-check.nu helpt u graag verder met kostenloos advies.


Naar de online test