Extra uitleg

Op deze pagina vindt u extra uitleg met betrekking tot de gebruikte krediettabel (rekenvoorbeeld) en NHG.

AFM Krediettabel
Hypotheekadvies is maatwerk. Hypotheekadvies wordt namelijk altijd afgestemd op uw exacte persoonlijke situatie. Het is onmogelijk om zonder volledige inventarisatie een hypotheekadvies te verstrekken. In de krediettabel gaan we daarom uit van een gemiddelde situatie (en tevens ook in de e-mail die wij u verstrekken na het invullen van het formulier) wat dus enkel voor u als een indicatie van uw mogelijkheden geldt. Vanuit de AFM (Autoriteit Financiële Markten) hebben wij de verplichting u een krediettabel te tonen wanneer wij melding maken van een rentepercentage of de kosten van een hypotheek. Zoals reeds aangegeven is het onmogelijk om u een exacte berekening te tonen van uw persoonlijke situatie, waardoor wij uitgaan van een gemiddelde situatie. Tevens willen we nog even aangeven dat de rente die wij opgenomen hebben in het rekenvoorbeeld gebaseerd is op NHG. Hieronder zullen wij verder ingaan op NHG. Deze rente ligt gemiddeld zo’n 0,5% - 1% lager dan wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van NHG.

Voorbeeld:
Hans (geboren op 01-01-1975) en Trudy (geboren op 01-01-1975) kopen samen een woning van € 165.000,00 k.k. De kosten voor de notaris, overdrachtsbelasting, taxatie, de advisering en bemiddeling van een hypotheekadviseur, bankgarantie en NHG bedragen ongeveer € 9.000,00 en wensen zij mee te financieren in de hypotheek. Samen beschikken zij over € 5.000,00 spaargeld wat ze willen gebruiken om de hypotheekschuld te verlagen. Na het hypotheekadviesgesprek besluiten zij een hypotheek van € 169.000,00 aan te gaan. Hans verdient € 33.500,00 per jaar en Trudy € 15.000,00 per jaar. De WOZ-waarde van de woning bedraagt € 165.000,00.

Hypotheek: € 169.000,00
Aflossing: € 169.000,00 (30 jaar tijd o.b.v. maandelijkse annuïteit)
Nominale rente: 2,8% op basis van 10 jaar rentevast, met NHG.
Jaarlijks kostenpercentage: 2,8%
Hypotheekverstrekker: Argenta
Bruto maandtermijn: € 703,00 (rente, aflossing en risicoverzekering)
Netto maandtermijn: € 583,00 (in het tweede jaar en oplopend aangezien in de maandelijkse annuïteit steeds minder rente wordt betaald)
Totale rentekosten in 30 jaar: € 80.988,00 (uitgaande van een gelijkblijvende rente)
Totale aflossing in 30 jaar: € 170.000,00
Totale premie overlijdensrisicoverzekering: € 3.048,00 (€ 8,76 per maand)
Totale kostprijs in 30 jaar: € 253.037,00 (uitgaande van een gelijkblijvende rente)

NHG: altijd een hypotheek die past bij uw inkomen
Sluit u een hypotheek af met NHG, dan weet u zeker dat uw hypotheek past bij uw inkomen. Uw hypotheek voldoet namelijk aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Zo weet u zeker dat u nooit teveel leent en u naast uw maandelijkse woonlasten voldoende geld overhoudt voor andere uitgaven, zoals boodschappen, verzekeringen en sparen.

Meer informatie over NHG
Meer informatie over NHG vindt u op www.nhg.nl.