Banner

Maandlasten berekenen

Berekenen maandlasten hypotheek
Je bent van plan om een woning te gaan kopen. Dan is het belangrijk te weten wat het allemaal gaat kosten. Want naast alle maandlasten moet er natuurlijk ook nog geld overblijven om prettig te leven.
De hypotheeknemer, de geldverstrekker wil wel weten of je genoeg verdient om de hypotheek op te kunnen blijven brengen. Er wordt allereerst naar je bruto jaarsalaris gekeken eventueel met ploegentoeslag. Hierbij komt het vakantiegeld nog over heen en de dertiende maand als je er contractueel recht op hebt. Provisie, overwerkgeld en kinderbijslag worden niet meegeteld. Heeft je partner een salaris dan wordt deze ook apart bekeken.  
Je wilt de laagste maandlasten maar ook zekerheid en nooit nare verrassingen achteraf.

Welke kosten zitten standaard in de maandlasten?
Natuurlijk de netto hypotheekafdracht per maand. Daarbij komen nog verplichte uitgaven zoals gas, water en elektriciteit. Ook nog de opstalverzekering en de WOZ (onroerend goed belasting). Een bepaald bedrag aan onderhoud en televisie, telefoon en, hoogstwaarschijnlijk, internet. Een eventuele premie die je moet betalen voor een levensverzekering, beleggings- of spaarpolis.

Hoe moet je nu de maandlasten berekenen?
Het is bekend dat de betaalde hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is. Het percentage is afhankelijk van je bruto inkomen. Er zijn 3 groepen te onderscheiden. Globaal van 17.600 euro tot 31.600 euro. Van 31.600 euro tot 53.900 euro. Tot ongeveer 53.900 euro is het percentage 40%. Daarboven is het 52%.
De totale hypotheekrente wordt van je brutosalaris afgetrokken. Over het bedrag dat overblijft wordt inkomstenbelasting betaald en dat krijg je dan terug.
Over de WOZ waarde van je woning. Deze waarde wordt met de factor 0,55% vermenigvuldigd. Die uitkomst is het `eigenwoningforfait` en komt bovenop het inkomen. Hier betaal je extra inkomstenbelasting.

Voorbeeld (hier aan kunnen geen rechten worden ontleend)
Een lening van 250.000 euro. Bruto hypotheekrente van 4% is dus 10.000 euro. Belastingteruggave is 40% van 10.000 euro is 4000 euro. De WOZ waarde is 200.000 euro. Eigenwoningforfait is dan 40% van 250.000 euro keer de factor 0,55% is 550 euro.
De verzekeringspremie bedraagt 200 euro. De netto hypotheeklasten per jaar zijn dan 8950 euro. Per maand is dat dus 8950:12 is 746 euro.
Stel dat je hypotheekrente zal stijgen naar 6%. De manier van berekenen blijft hetzelfde.
Dit voorbeeld is niet van toepassing wat betreft een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek. Bij deze twee hypotheekvormen wordt er maandelijks afgelost. Er wordt geen verzekeringspremie betaald.

Moeilijk
De juiste hypotheekvorm kiezen die bij je past is erg moeilijk. Dat komt omdat er zoveel hypotheekvormen zijn. En ook omdat er zoveel geldverstrekkers zijn. De ene heeft een nog beter aanbod dan de andere. Daarom is het aan te bevelen een goede en betrouwbare hypotheekadviseur te nemen. Deze kan je precies uitrekenen wat de maandelijkse lasten zijn.
Natuurlijk, fijn wonen willen we allemaal. Maar er moet ook nog geleefd worden. Je wilt ook op vakantie met je partner of met je gezin. Je wilt nog meer dingen doen die het dagelijks leven veraangenamen. Sluit daarom nooit een 'wurghypotheek'! Dat wil zeggen dat te veel geld opgaat in de hypotheek zodat er weinig of te weinig overblijft om lekker te leven.
Blijkt een woning toch te prijzig die je op het oog had, wees dan verstandig! Laat je niet verleiden. Denk goed na. Niet alleen over vandaag maar zeker over de toekomst.
Beoordeel dit artikel:

Naar de online test