Banner

NHG (Nationale Hypotheek Garantie)


Nationale Hypotheek Garantie is verhoogd !!!

Goed nieuws voor woningkopers
Per 1 juli is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verhoogd van 265.000 naar 350.000. De NHG is bedoeld om de geldverstrekker van de hypotheek - doorgaans een bank of verzekeraar - meer zekerheid te verschaffen dat de hypothecaire lening ook daadwerkelijk wordt terugbetaald. Nu het maximum bedrag is verhoogd naar 350.000 euro, zijn dus ook duurdere woningen beschikbaar om te kopen met NHG. De NHG is verhoogd om de problemen die de kredietcrisis veroorzaakt op de woningmarkt te dempen. Vraag gratis meer advies hierover aan onze hypotheekspecialist

Wat is nu eigenlijk Nationale Hypotheek Garantie?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is een garantie die u kunt krijgen wanneer u een hypothecaire lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een eigen woning. De garantie houdt in dat wanneer u niet in staat bent uw hypotheek af te lossen, de Stichting Waarborgfonds de hypotheekschuld terugbetaalt aan de geldverstrekker. In de praktijk houdt dit in dat wanneer uw woning gedwongen verkocht dient te worden voor een prijs die te laag is om de hypotheek te kunnen aflossen, de Stichting Waarborgfonds het verschil tussen deze prijs en het hypotheekbedrag - de restschuld - terugbetaalt aan de geldverstrekker van de hypotheek. Uw woning wordt gedwongen verkocht als u niet meer in staat bent uw hypotheeklasten te betalen. De bank of verzekeraar waarbij u de hypotheek heeft afgesloten verkoopt uw woning dan via een veiling. Het veilen van een woning levert altijd minder op dan het verkopen van de woning via de gebruikelijke woningmarkt. De waarde die de woning oplevert bij veiling wordt de executiewaarde genoemd. Uit recentelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat de executiewaarde van uw woning gemiddeld 37% lager ligt dan de daadwerkelijke waarde van uw woning. Het veilen van een woning maakt de kans op een restschuld dus groter. Een situatie van gedwongen verkoop kan ontstaan door bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding. Hierdoor kunt u mogelijk uw hypotheeklasten niet meer betalen. Dit soort ongelukkige wendingen in de levens van mensen zijn niet altijd te voorkomen, en kunnen ook u overkomen. Daarom biedt de NHG bescherming tegen de nadelige gevolgen van gedwongen verkoop van uw woning. Hiernaast biedt de NHG nog een groot voordeel: een lagere hypotheekrente. De rentekorting op de hypotheekrente kan oplopen tot 0,6%. Bovendien zijn alle kosten die u moet maken om NHG te verkrijgen fiscaal aftrekbaar, én kunt u deze kosten meefinancieren met uw woning, wat betekent dat u ook het geld dat u nodig heeft om deze kosten te dekken voordelig kunt lenen. NHG biedt dus een hoop voordeel, maar wat kost dit dan eigenlijk? Bijzonder weinig, om precies te zijn: éénmalig 0,45% over uw hypotheekbedrag. Door de rentekorting en de fiscale voordelen heeft u dit gemiddeld in één jaar terugverdiend.

Verbeteringen aan uw woning

U kunt ook een aanvullende lening of tweede hypotheek met NHG krijgen voor een verbouwing aan uw woning indien het gaat om een kwaliteitsverbetering en/ of een energiebesparende verbetering. Het is een kwaliteitsverbetering als het gaat om herstel van achterstallig onderhoud, een uitbreiding van de woning of een verbetering van de woning. Ook hierover kan onze hypotheekspecialist u uitgebreid voorlichten. Neem contact met hem op door hier te klikken. Het kan dus gaan om een uitbouw van de woning, maar ook om een vernieuwing van de badkamer of keuken of het leggen van een nieuwe vloer. Onder energiebesparende verbeteringen vallen de volgende voorzieningen: spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, HR ketel, HR++ beglazing, zonnecellen/-panelen, zonneboiler en/of een warmtepomp. De kosten die u moet maken voor kwaliteits- en/of energiebesparende verbeteringen moeten verantwoord worden met een taxatierapport, een bouwkundig rapport of een door u zelf opgestelde specificatie. Als de geraamde kosten hoger zijn dan 2500,- euro dient u het gehele bedrag in depot te geven bij de verstrekker van de lening. Dit geldt voor kwaliteitsverbeteringen. Voor energiebesparende verbeteringen dient u altijd het hele bedrag in depot te geven ook als dit bedrag lager ligt dan 2500,- euro. De geldverstrekker waar u het geld voor de verbeteringen in depot heeft gegeven, betaald u het geld terug wanneer u met facturen kunt aantonen dat de verbeteringen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. U hoeft niet eerst alle verbeteringen uit te voeren alvorens de facturen in te dienen. U kunt ook tussentijds facturen indienen om een deel van het geld uitbetaald te krijgen.

Overige situaties die in aanmerking komen voor NHG

U kunt ook in aanmerking komen voor een lening met NHG in de volgende situaties:

Voor meer informatie over deze overige situaties raden wij u ten zeerste aan contact op te nemen met de hypotheekadviseur.

Voorwaarden voor kwijtschelding restschuld

Wanneer u niet kunt voldoen aan uw hypothecaire verplichtingen en u na de verkoop van de woning blijft zitten met een restschuld, moet u wel aan een aantal voorwaarden hebben voldaan om uw restschuld kwijtgescholden te krijgen. Deze voorwaarden houden in dat u zoveel als mogelijk moet hebben gedaan om uw restschuld te beperken. U moet dan bijvoorbeeld zelf initiatief hebben genomen om samen met uw geldverstrekker naar oplossingen te zoeken zodra u een betalingsachterstand heeft. De voorwaarden voor kwijtschelding zijn vastgelegd in de Voorwaarden en Normen 2009 - III. U kunt ook de hypotheekadviseur raadplegen voor opheldering over deze voorwaarden.

De normen voor betalingsachterstand zijn door de kredietcrisis (tijdelijk) versoepeld. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat toe dat huiseigenaren met betalingsproblemen de betalingsachterstand mogen laten oplopen tot maximaal 9% van de lening. Hierbij moet u wel blijven betalen naar draagkracht van het actuele inkomen. Het is dus niet zo dat u deze versoepeling kunt gebruiken om tijdelijk te stoppen met betalen zolang u onder de 9% van de lening zit.

Waarom deze verhoging?

De kredietcrisis heeft problemen veroorzaakt op de koopwoningmarkt. Mensen stellen de aankoop van een nieuwe woning uit vanwege financieringstekorten of onzekerheid, en daardoor raken huizenverkopers hun woning niet kwijt. Aangezien het grootste deel van de potentiële woningkopers al een woning bezitten en deze eerst moeten verkopen alvorens een nieuwe woning te kunnen kopen, loopt de woningmarkt vast. De verhoging van de NHG is bedoeld als smeerolie voor de vastlopende woningmarkt. Mensen die een woning op het oog hebben waarvoor een hypotheekbedrag nodig is dat hoger ligt dan de voorheen gestelde NHG grens van 265.000 kunnen deze woning nu waarschijnlijk wel kopen mét NHG omdat de grens opgetrokken is naar 350.000. Hierdoor zullen dus meer woningen verkocht worden en dat is het doel van de verhoging van de NHG. Misschien herkent u zichzelf wel hierin: in deze tijden heeft u graag wat meer zekerheid van de NHG bij het kopen van een woning, en de woning die u op het oog heeft kunt u nu kopen mét NHG.

Voorwaarden om voor een hypotheek met NHG in aanmerking te komen

Om voor de Nationale Hypotheek Garantie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Voorwaarden en Normen 2009 - III. Onze hypotheekspecialist vertelt u graag meer. De voorwaarden houden in:

Hypotheekbedrag van maximaal 350.000,- euro

Het hypotheekbedrag inclusief bijkomende kosten zoals provisie, de notaris etc. mag niet hoger zijn dan 350.000,-. De NHG hanteert een percentage van de koopsom als bijkomende kosten. Dit is standaard 12%, wat betekent dat de maximale koopsom van de woning 312.500,- euro mag zijn. Voor nieuwbouwwoningen is dit percentage 8%, waardoor de maximale koopsom op 324.074,- euro uitkomt.

De woning is uw hoofdverblijf

Om in aanmerking te komen voor NHG, moet de woning uw hoofdverblijf zijn. NHG is dus niet bedoeld voor recreatiewoningen en stacaravans.

Vaststelling toetsinkomen

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor NHG, dient u uw inkomen inzichtelijk te maken. Uw toetsinkomen bestaat uit:

Dit bedrag kunt u verminderen met:

Tevens dient u een werkgeversverklaring in te vullen en te overleggen.

BKR toetsing

De geldverstrekker toets uw kredietwaardigheid bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Bij het BKR staan uw financiële verplichtingen en uw verleden met betrekking tot het terugbetalen van leningen geregistreerd. Bij financiële verplichtingen moet u denken aan doorlopende kredieten en persoonlijke leningen die u op dat moment heeft, evenals credit cards. Wanneer u in het verleden problemen heeft gehad met het voldoen van uw financiële verplichtingen zoals het terugbetalen van leningen, is dat ook geregistreerd bij het BKR. Of u in aanmerking komt voor NHG hangt mede af van uw registraties bij het BKR.

Maximaal aflossingsvrij deel

De hypothecaire lening die u afsluit mag niet geheel aflossingsvrij zijn. Het aflossingsvrije deel mag maximaal 50% van de waarde van uw woning bedragen. Voor de berekening van de waarde van uw woning mag u een verbouwing meerekenen, mits dit een kwaliteitsverbetering van de woning inhoud.

Taxatierapport van de woning

Indien u een bestaande woning wilt kopen, moet u een taxatierapport van deze woning kunnen overleggen. Het taxatierapport mag maximaal 12 maanden oud zijn wanneer de hypotheekofferte wordt uitgebracht en moet opgesteld zijn door een officieel erkend woningtaxateur.

Bouwkundig rapport van de woning

Indien uit het taxatierapport blijkt dat direct noodzakelijk onderhoud aan de woning uitgevoerd dient te worden voor een bedrag hoger dan 10% van de onderhandse verkoopwaarde van de woning, moet een bouwkundig rapport worden opgesteld. Dit is tevens het geval als in het taxatierapport nader bouwkundig onderzoek aanbevolen wordt, of als u een appartement wilt kopen dat ouder is dan 1940 en na deze datum nog niet geheel gerenoveerd is.

Inkomensnorm NIBUD

U komt in aanmerking voor NHG indien u voldoet aan de NIBUD inkomensnormen. Deze normen stellen een bepaald percentage van het inkomen dat aan woonlasten mag worden besteed. Dit betekent dat de hoogte van de hypotheek die u kunt krijgen afhangt van uw inkomen. Niks nieuws dus. Op deze manier heeft u de zekerheid dat u niet teveel leent en wordt de kans op betalingsproblemen een stuk kleiner.

U weet waarschijnlijk niet direct of u voldoet aan deze voorwaarden. Dat is geen enkel probleem. De hypotheekadviseur kan voor u nagaan of u in aanmerking komt voor een hypotheek met NHG. Tevens kan de hypotheekadviseur tegelijk met uw aanvraag voor een hypotheek, een aanvraag voor NHG in order maken. De hypotheekadviseur neemt graag en vrijblijvend contact met u op indien u het contactformulier hier invult.


Naar de online test